โดย :
นางปาริฉัตร ประทุมวัน
2017-04-10-09:46:30
image1

กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านแถว  หมู่ที่7 ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ได้จัดทำปุ๋ยกับน้ำกระทิ ในระดับชุมชนเป็นรายได้เสริม

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดสระบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา