รายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด
ที่ได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

ที่

ชื่อหมู่บ้าน/จังหวัดที่รับโล่รางวัลฯ

ชื่อ-สกุลผู้นำหมู่บ้านฯ ดีเด่น

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

หมู่บ้าน

จังหวัด

บ้านเลขที่

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

รหัสไปรษณีย์

1.

บ้านปลายทับใหม่

กระบี่

นายเสริม

เขียวเข็ม

15

5

ดินแดง

ลำทับ

81120

086-2831653

2.

บ้านวังสิงห์

กาญจนบุรี

นายยอด

อิ่มพลับ

155

2

สิงห์

ไทรโยค

71150

086-6137462

3.

บ้านสร้างแสน

กาฬสินธุ์

นายประสิทธิ

ชินพร

12

2

ลำห้วยหลัว

สมเด็จ

46150

098-1045877

4.

บ้านบึงสำราญน้อย

กำแพงเพชร

นายสมาน

พรมกัณฑ์

 

8

ถาวรวัฒนา

ทรายทองวัฒนา

62190

087-1982579

5.

บ้านโคกไม้งาม

ขอนแก่น

นายเสงี่ยม

ศรีหาคำ

368

1

ศรีสุข

สีชมพู

40220

089-5709915

6.

บ้านหนองอ้อ

จันทบุรี

นายวิจิตร

สุนทร

9/2

3

มะขาม

มะขาม

22150

081-1517494

7.

บ้านหนองหว้า

ฉะเชิงเทรา

นายบัญชา

ฉานุ

20

3

บ้านซ่อง

พนมสารคาม

24120

080-6228681

8.

บ้านหนองรี

ชลบุรี

นายประณีต

เนื่องจำนงค์

7

7

หนองรี

เมืองฯ

20000

081-8643944

9.

บ้านหัวยาง

ชัยนาท

นายไพศาล

ร่มกุหลาบ

177

5

ท่าฉนวน

มโนรมย์

17110

084-3813995

10.

บ้านโนนสะอาด

ชัยภูมิ

นายสุพรรณ

มะติยภักดิ์

93

4

หนองคู

บ้านแท่น

36190

088-0766819

11.

บ้านถ้ำตาทอง

ชุมพร

นายสมเดช

ศรีรุ่งเรือง

243

7

เขาค่าย

สวี

86130

093-7953281

12.

บ้านร่องก๊อ

เชียงราย

นายชินกร

ก๊อใจ

199

4

แม่คำ

แม่จัน

57110

081-7830736

13.

บ้านหลวง

เชียงใหม่

นายสุชัย

รินทร

 

1

บ้านหลวง

แม่อาย

50280

081-0277713

14.

บ้านเขาหลัก

ตรัง

นายสวัสดิ์

ขุนนุ้ย

17

7

น้ำผุด

เมืองฯ

92000

082-2420469

15.

บ้านอ่าวใหญ่

ตราด

นายละเว

รัตนวาร

85

1

อ่าวใหญ่

เมืองฯ

23000

089-5438520

16.

บ้านแม่กึ๊ดหลวง

ตาก

นายพนม

นามผาญ

45

1

แม่กาษา

แม่สอด

63110

089-8578402

17.

บ้านกุดรัง

นครนายก

นายภูธร

หมื่นวงษ์

5/2

4

สาริกา

เมืองฯ

26000

089-8916033

18.

บ้านโรงหวด

นครปฐม

นางสิริลักษณ์

อินเสือ

50

2

งิ้วราย

นครชัยศรี

73120

089-7684746

19.

บ้านสามผง

นครพนม

นายประวิทย์

โมทำ

6

9

สามผง

ศรีสงคราม

48150

082-1243220

ที่

ชื่อหมู่บ้าน/จังหวัดที่รับโล่รางวัลฯ

ชื่อ-สกุลผู้นำหมู่บ้านฯ ดีเด่น

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

หมู่บ้าน

จังหวัด

บ้านเลขที่

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

รหัสไปรษณีย์

20.

บ้านหนองหอย

นครราชสีมา

นายชูรัชต์

ขุยจันทึก

249

1

หนองหอย

พระทองคำ

30220

089-8652401

21.

บ้านคงคาเลียบ

นครศรีธรรมราช

นายโสรพล

สุทธิมาศ

 

5

กุแหระ

ทุ่งใหญ่

80240

 

22.

บ้านโคกกว้าง

นครสวรรค์

นายสมมาตร

ขุมเพ็ชร์

335

6

หนองตางู

บรรพตพิสัย

60180

089-5686114

23.

บ้านศาลากลาง

นนทบุรี

นายนิรันดร์

แสงนาค

82/3

3

ศาลากลาง

บางกรวย

11130

085-1495783

24.

บ้านบอฆอ

นราธิวาส

นายถัด

แดงสุวรรณ

37/2

2

โฆษิต

ตากใบ

96110

084-8566678

25.

บ้านป่าเหียง

น่าน

นายสุจินต์

จิตอารี

78

7

สถาน

ปัว

55120

087-2212246

26.

บ้านตาลอง

บุรีรัมย์

นางธีรภาพ

วงศ์สุรินทร์

55

7

ทุ่งวัง

สตึก

31150

086-1042078

27.

บ้านห้วยเล็บมือ

บึงกาฬ

นายพรเทพ

ท้าวดี

10

5

หนองเดิ่น

บุ่งคล้า

38000

081-0541075

28.

บ้านคลองซอยที่ 11

ปทุมธานี

นายพิจักษณ์

ศรีมั่น

27/2

2

บึงทองหลาง

ลำลูกกา

12150

089-0841360

29.

บ้านหินเทิน

ประจวบคีรีขันธ์

นายภัทรดนัย

สมศรี

76/3

5

แสงอรุณ

ทับสะแก

77130

083-2662656

30.

บ้านบุสูง

ปราจีนบุรี

นายชูเกียรติ

สื่อตระกูล

151

10

นาดี

นาดี

25220

089-8342707

31.

บ้านป่าหลวง

ปัตตานี

นายบันฑิต

อับดุลบุตร

21/3

3

ยามู

ยะหริ่ง

94150

084-1222862

32.

บ้านพลับ

พระนครศรีอยุธยา

นายพิชิต

คุณวงษา

1/5

6

ดอนย่านาง

ภาชี

13140

081-5665850

33.

บ้านปิ้ใหม่

พะเยา

นายศุภชัย

ใจดี

 

10

เวียง

เชียงคำ

56110

 

34.

บ้านคลองบอน

พังงา

นายยุโสบ

เพลินจิตต์

69/1

4

เกาะยาวใหญ่

เกาะยาว

82160

084-4452974

35.

บ้านนารา

พัทลุง

นายสุนทร

วรรณโก

62

12

ชุมพล

ศรีนครินทร์

93000

093-7234586

36.

บ้านทับเกวียนทอง

พิจิตร

นายสุภัทร์

จันทวงค์

13

13

บึงบัว

วชิรบารมี

66140

098-7848270

37.

บ้านคุยยาง

พิษณุโลก

นางมาศรินทร์

ทองดอนกระเดื่อง

73/1

13

บางระกำ

บางระกำ

65140

089-2728096

38.

บ้านดงตากิต

เพชรบุรี

นายเจน

ป้องสิงห์

 

2

หนองหญ้าปล้อง

หนองหญ้าปล้อง

76160

 

39.

บ้านโนนสะอาด

เพชรบูรณ์

นายอรุณ

ปิ่นนาง

138

8

ดงมูลเหล็ก

เมืองฯ

67000

086-2042502

40.

บ้านแม่บงเหนือ

แพร่

นายสมบูรณ์

แก้วดำ

21

2

แม่ป้าก

วังชิ้น

54160

061-3482516


ที่

ชื่อหมู่บ้าน/จังหวัดที่รับโล่รางวัลฯ

ชื่อ-สกุลผู้นำหมู่บ้านฯ ดีเด่น

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

หมู่บ้าน

จังหวัด

บ้านเลขที่

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

รหัสไปรษณีย์

41.

บ้านม่าหนิก

ภูเก็ต

นายธีระยุทธ์

หลิมปานนท์

134/2

7

ศรีสุนทร

ถลาง

83110

087-8874738

42.

บ้านหนองบัว

มหาสารคาม

นายสุรพงษ์

บัวศรี

1

4

หนองกุง

แกดำ

44190

081-0513903

43.

บ้านจอมมณีเหนือ

มุกดาหาร

นายไสว

บุญเลิศ

28

6

ดงมอน

เมืองฯ

49000

080-1659142

44.

บ้านห้วยโป่งเลา

แม่ฮ่องสอน

นายวิบูลย์

ก้อนเกียรติวงค์

3

4

แม่กิ๊

ขุนยวม

58140

086-4422380

45.

บ้านฟ้าห่วน

ยโสธร

นายสมจิตร

ทองอินทร์

18

1

ฟ้าห่วน

ค้อวัง

35160

 

46.

บ้านดินเสมอ

ยะลา

นายกำพล

พรหมรังษี

1/2

5

คีรีเขต

ธารโต

95150

089-2939298

47.

บ้านสมสนุก

ร้อยเอ็ด

นายนวน

โคตุเคน

93

10

พรมสวรรค์

โพนทอง

45110

086-2346163

48.

บ้านบางปรุล่าง

ระนอง

นางพงศ์พัฒน์

พริ้มแก้ว

37/1

7

กะเปอร์

กะเปอร์

85120

061-2929548

49.

บ้านชากมะหาด

ระยอง

นายเสวต

เกตุวารินทร์

87/1

1

บางบุตร

บ้านค่าย

21120

086-1485867

50.

บ้านบางกล้วย

ราชบุรี

น.ส.เบ็ญจมาศ

เจียงแจ่มจิตร

69

1

จอมประทัด

วัดเพลง

70170

089-5502852

51.

บ้านดีลัง

ลพบุรี

นายสุวิทย์

เดชแก้ว

59/1

3

ดีลัง

พัฒนานิคม

15220

081-3077320

52.

บ้านวังหิน

ลำปาง

น.ส.พิกุล

กันธะ

1

6

เถินบุรี

เถิน

52160

095-4472684

53.

บ้านแพะ

ลำพูน

นายเกษม

ปัญโญใหญ่

56/1

11

บ้านธิ

บ้านธิ

51180

094-6417499

54.

บ้านกกบก

เลย

นายแต่ง

คำคุณนา

148

5

หนองงิ้ว

วังสะพุง

42130

082-3040469

55.

บ้านธาตุทอง

ศรีสะเกษ

นายทวิด

มะลิพันธ์

17

8

ละลม

ภูสิงห์

33140

084-7387301

56.

บ้านโคกสามัคคี

สกลนคร

นายทองแสง

กะพุทธา

21

8

ต้นผึ้ง

พังโคน

47160

 

57.

บ้านนาปรัง

สงขลา

นายสมปราถนา

ไชยสุขัง

94

1

คลองกวาง

นาทวี

90160

081-1898138

58.

บ้านผัง 120

สตูล

นายอนันต์

หนูขาว

7

7

อุใดเจริญ

ควนกาหลง

91130

089-2958130

59.

บ้านคลองสามแพรก

สมุทรปราการ

นายวิสูตร

มหานาค

42

4

ในคลอง-
บางปลากด

พระสมุทรเจดีย์

10290

084-9038956

60.

บ้านหน้าวัดนางพิมพ์

สมุทรสงคราม

นายชาญวิทย์

อยู่ศิริ

104

6

ปลายโพงพาง

อัมพวา

75110

089-5045756


ที่

ชื่อหมู่บ้าน/จังหวัดที่รับโล่รางวัลฯ

ชื่อ-สกุลผู้นำหมู่บ้านฯ ดีเด่น

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

หมู่บ้าน

จังหวัด

บ้านเลขที่

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

รหัสไปรษณีย์

61.

บ้านโคกขาม

สมุทรสาคร

นางชลธิชา

รุ่งแสง

18/8

2

โคกขาม

เมืองฯ

74000

081-6945116

62.

บ้านสุขสำราญ

สระแก้ว

นายไสว

แสงสุด

 

12

เขาสามสิบ

เขาฉกรรจ์

27000

 

63.

บ้านป่ายาง

สระบุรี

นายจรัล

สาทอง

21

3

บ้านลำ

วิหารแดง

18150

089-9045995

64.

บ้านหัวงิ้ว

สิงห์บุรี

นายอนันต์

ทองประทีป

25

4

หัวป่า

พรหมบุรี

16120

086-7548659

65.

บ้านวังไผ่สูง

สุโขทัย

นางกฐิน

แสงมี

45/2

8

ไกรนอก

กงไกรลาศ

64170

087-8477314

66.

บ้านวังพระนอน

สุพรรณบุรี

นางกัญจน์ณัฎฐ์

เล่ากอที

196/1

4

ดอนกำยาน

เมืองฯ

72000

081-7458459

67.

บ้านอ่างน้ำผุด

สุราษฎร์ธานี

นายวิฑูรย์

พรหมแช่ม

14/2

13

บางสวรรค์

พระแสง

84210

085-7560617

68.

บ้านพลับ

สุรินทร์

นายไพรินทร์

อินทร์งาม

59

4

สนม

สนม

32160

061-0367806

69.

บ้านโสกกล้า

หนองคาย

น.ส.ละออ

สุโข

108

1

แก้งไก่

สังคม

43160

088-3375914

70.

บ้านชมพูทอง

หนองบัวลำภู

นายหวานใจ

สาริยา

11

5

เมืองใหม่

ศรีบุญเรือง

39180

088-5192981

71.

บ้านปะขาว

อ่างทอง

นายสมพร

อนุสุวรรณ์

53

3

บางเสด็จ

ป่าโมก

14130

081-0109705

72.

บ้านหนองยอ

อำนาจเจริญ

นายศักดิ์ดา

ศิริวาลย์

15

3

จิกดู่

หัวตะพาน

37240

 

73.

บ้านหนองฮาง

อุดรธานี

นายมนัส

แก้วสีดา

12

4

เชียงพิณ

เมืองฯ

41000

093-0153444

74.

บ้านไร่ห้วยพี้

อุตรดิตถ์

นายไพบูลย์

เชื้อปู่คง

12/6

6

ป่าคาย

ทองแสนขัน

53230

087-2090572

75.

บ้านเนื้อร้อน

อุทัยธานี

นางสมัย

ศิริโสภณ

64

2

หนองพังค่า

เมืองฯ

61000

081-2849139

76.

บ้านน้ำคำแดง

อุบลราชธานี

นายนิตย์

รุ่งเรือง

179

5

เตย

ม่วงสามสิบ

34140

087-1041351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ติดต่อ

กลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน  สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-2141-6150 , 27 โทรสาร โทรสาร 0-2143-8912 ,13 ,19 Email: info@cdd.go.th Website: www.cdd.go.th

(ในความร่วมมือการปรับปรุงข้อมูลระหว่าง กลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน และ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน)