ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

# หัวข้อข่าว สร้างโดย แก้ไขล่าสุด
1 อำเภอราษีไศลติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสัมมาชีพ อรอุมา เกื้อกูล 2017-08-30-17:04:51
2 อำเภอราษีไศลติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสัมมาชีพ อรอุมา เกื้อกูล 2017-08-30-17:04:28
3 ติดตามครัวเรือนสัมมาชีพ บ้านโนนศรีทอง ตำบลสิ อำเ ปวีณา คุณสิงห์ 2017-07-11-16:07:22
4 ติดตามกลุ่มเลี้ยงปลาสัมมาชีพชุมชนบ้านหนองม้า หมู่ นางสาวสุภนิช กำจัด 2017-06-29-12:07:50
5 ติดตามความก้าวหน้าสัมมาชีพชุมชน กลุ่มเลี้ยงไส้เดือ ปวีณา คุณสิงห์ 2017-06-28-09:35:24
6 ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง บ้านตระกวน หมู่ที่ ทัศณีย์ ทองมันปู 2017-06-20-19:31:58
7 คัดสรรครัวเรือนสัมมาชีพต้นแบบ สิบตำรวจโทศรพงษ์ นามวงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 2017-06-14-09:20:14
8 อำเภอขุขันธ์จัดตลาดนัดสัมมาชีพชุมชน ประจำเดือนมิถุ นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพวง 2017-06-04-13:56:17
9 การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี ปวีณา คุณสิงห์ 2017-05-31-09:21:16
10 จังหวัดศรีสะเกษลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนสัมมาชี ทัศณีย์ ทองมันปู 2017-05-30-18:44:48
11 พอ.ราษีไศล ติดตามสนับสนุนหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน อรอุมา เกื้อกูล 2017-05-30-16:13:02
12 ครัวเรือนสัมมาชีพดีเด่น @ปรางค์กู่ วิชาญ เปลี่ยนประเสริฐ 2017-05-30-16:11:02
13 ติดตามสนับสนุนสัมมาชีพชุมชน @พยุห์ อำพล วรรณา 2017-05-30-16:08:45
14 คัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพดีเด่น กิริยา สมบัติ 2017-05-30-16:07:29
15 ตลาดนัดสัมมาชีพชุมชน นางรัชนี แสงสว่าง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 2017-04-12-08:06:27
16 การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน กิจก นางรัชนี แสงสว่าง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 2017-04-12-08:02:16
17 วีดีทัศน์ถอดบทเรียนเทคนิคการสร้างสัมมาชีพชุมชน พช. นายสุพัฒน์ ยงกุล 2017-04-07-01:22:23
18 ตลาดสัมมาชีพชุมชน อมร ธุษาวัน 2017-04-01-13:11:08
19 การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู นางสาวจริยาภรณ์ คำมุงคุณ 2017-03-31-13:18:15
20 พยุห์ : กิจกรรมศึกษาดูงานสัมมาชีพชุมชน ที่ห้วยทาพั นางสาวทัศนียา หนองคู 2017-03-29-09:37:49
21 โครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้า นางสาวสุภนิช กำจัด 2017-03-29-07:19:51
22 โครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้า นายวิชาญ เปลี่ยนประเสริฐ 2017-03-28-16:59:31
23 การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู นางวลัยพร วงศ์งาม 2017-03-27-11:11:49
24 โครงการส่งเสริมการสร้างสัมมนาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ นางอรัญญา ใยแสง นักกวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 2017-03-25-17:26:33
25 โครงการสัมมาชีพแก้จนคนปรางค์กู่ นายสุพัฒน์ ยงกุล 2017-03-25-06:14:08
26 วิดีทัศน์สรุปเทคนิคการสร้างสัมมาชีพชุมชน สพอ.ศรีรั ทัศณีย์ ทองมันปู 2017-03-24-17:43:24
27 โครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้า ทัศณีย์ ทองมันปู 2017-03-24-14:21:41
28 อบรมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ส.ต.ท.ศรพงษ์ นามวงษ์ 2017-03-23-15:20:21
29 พยุห์ : ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนระดั นางสาวทัศนียา หนองคู 2017-03-21-20:22:02
30 ศรีรัตนะ: โครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระ ทัศณีย์ ทองมันปู 2017-03-21-17:33:06
31 ศรีรัตนะ : โครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในร ทัศณีย์ ทองมันปู 2017-03-21-17:31:58
32 ศรีรัตนะ : โครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในร ทัศณีย์ ทองมันปู 2017-03-21-17:30:33
33 อำเภอราษีไศลดำเนินงานตามโครงการเตรียมความพร้อมทีมว อรอุมา เกื้อกูล 2017-03-20-20:50:09
34 พยห์ : โครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน นางสาวทัศนียา หนองคู 2017-03-20-20:46:40
35 พยุห์ : โครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้า นางสาวทัศนียา หนองคู 2017-03-20-20:29:07
36 ศรีรัตนะ : โครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในร ทัศณีย์ ทองมันปู 2017-03-20-17:18:52
37 ศรีรัตนะ : บ้านตาแบน ม.9 ต.ศรีแก้ว ศึกษาดูงาน กลุ่ ทัศณีย์ ทองมันปู 2017-03-20-17:10:52
38 llศรีรัตนะllส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสร ทัศณีย์ ทองมันปู 2017-03-20-17:04:28
39 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาช นางศิริวรรณ บุษบา 2017-03-17-15:06:09
40 พัฒนากรลงพื้นที่ติดตามงานสัมมาชีพชุมชน อมร ธุษาวัน 2017-03-17-13:32:49
41 สัมมาชีพชุมชน ณ บ้านศิลาทอง อมร ธุษาวัน 2017-03-17-13:30:06
42 อุทุมพรพิสัยขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน อมร ธุษาวัน 2017-03-16-16:03:31
43 ติดตามงานสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน อมร ธุษาวัน 2017-03-05-14:53:52
44 ศรีสะเกษขับเคลื่อนงานสัมมาชีพชุมชน อมร ธุษาวัน 2017-03-05-14:46:19

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา