โดย :
อรอุมา เกื้อกูล
2017-08-30-17:04:28
image1

ทีมขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนอำเภอราษีไศล ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนกลุ่มปลูกกล้วยหอมบ้านดอนม่วง ม.9 ต.ดู่

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา