โดย :
อรอุมา เกื้อกูล
2017-08-30-17:04:51
image1

ทีมขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนอำเภอราษีไศล ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนกลุ่มเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่บ้านเชือก ม.1 ต.จิกสังข์ทอง 

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา