โดย :
ปวีณา คุณสิงห์
2017-06-28-09:35:24
image1

28 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุวิน  พิมมาศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนหาญ  ติดตามความก้าวหน้าสัมมาชีพชุมชน กลุ่มเลี้ยงไส้เดือนสัมมาชีพ  บ้านตาเส็ด ม.6 ต.บักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา