โดย :
ปวีณา คุณสิงห์
2017-07-11-16:07:22
image1

11 กรกฎาคม  2560 เวลา 12.00 น. นายปอง  ชนะดวงใจ พัฒนาการอำเภอขุนหาญ และนายสวิน  พิมมาศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนหาญ  ติดตามความก้าวหน้าสัมมาชีพชุมชน กลุ่มปลูกกล้วยหอมทอง  บ้านโนนศรีทอง ม.11 ต.สิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา