ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

# หัวข้อข่าว สร้างโดย แก้ไขล่าสุด
1 สัมมาชีพกับงานตลาดคลองพดุงกรุงเกษม นางนิตยา. สุขจิตร์ 2017-07-26-20:24:26
2 พบผลิตภัณฑ์สัมมาชีพได้ที่นี่ นางนิตยา สุขจิตร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครสวรรค์ 2017-07-01-11:29:54
3 ตลาดนัดสัมมาชีพชุมชนอำเภอชุมแสง นางสาวศรัณยา คำดี 2017-06-25-21:23:45
4 จิตอาสาของสัมมาชีพ นางนิตยา สุขจิตร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครสวรรค์ 2017-06-25-20:37:27
5 อำเภอท่าตะโกส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน นางสุชาดา อินทรสมบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 2017-06-22-23:04:17
6 ตลาดนัดสัมมาชีพชุมชนสัญจรวัดดงแม่นางเมือง นางน้ำเพชร ภูวัช 2017-04-09-19:57:38
7 สพอ.ตากฟ้า ดำเนินการจัดตลาดนัดชุมชนเพื่อจำหน่ายสิน นายสิทธิเดช กลิ่นเฟื่อง 2017-03-28-15:19:25
8 สพอ.ไพศาลี ติดตามสัมมาชีพชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด นายอนุชา ลิขิตพงค์ธร 2017-03-24-15:40:00
9 พัฒนากรออกติดตามสนับสนุนกลุ่มอาชีพ "ไข่เค็มสัมมาชี นางวันเพ็ญ บรรหารวุฒิไกร 2017-03-24-14:13:33
10 พัฒนาการอำเภอบรรพตพิสัย มอบแนวทางการดำเนินงานแก่เค นางน้ำเพ็ชร ภูวัช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 2017-03-24-08:52:22
11 การจัดดอกไม้ในงานพิธีต่าง ๆ นางนิตยา สุขจิตร์ 2017-03-23-14:07:09
12 อำเภอท่าตะโก ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพ นางสุชาดา อินทรสมบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 2017-03-23-12:10:36
13 อำเภอบรรพตพิสัยส่งเสริมการตลาดผลผลิต นางน้ำเพ็ชร ภูวัช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 2017-03-23-12:06:44

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา