โดย :
นางนิตยา สุขจิตร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครสวรรค์
2017-06-25-20:37:27
image1

วันที่  23  มิถุนายน  2560

นางสาวพิมพ์ทกานปวรัณ   คล้ายโต   สัมมาชีพชุมชน บ้านพระนอน  หมู่ที่  8  ตำบลพระนอน  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

ได้เป็นวิทยากรให้คำแนะนำการทำดอกไม้จันทน์ ตามโครงการฝีกอบรมการทำดอกไม้จันทน์  เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา