โดย :
นางนิตยา. สุขจิตร์
2017-07-26-20:24:26
image1

สัมมาชีพ หมู่ที่ 3 ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์. จังหวัดนครสวรรค์.  ร่วมกิจกรรมกับงานตลาดคลองพดุงกรุงเกษม

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา