ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-07-26-20:24:26 โดย : นางนิตยา. สุขจิตร์

สัมมาชีพกับงานตลาดคลองพดุงกรุงเกษม

สัมมาชีพ หมู่ที่ 3 ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์. จังหวัดนครสวรรค์.  ร่วมกิจกรรมกับงานตลาดคลองพดุงกรุงเกษม

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา