โดย :
นางสาวศรัณยา คำดี
2017-06-25-21:23:45
image1

อำเภอชุมแสง จัดกิจกรรมตลาดนัดสัมมาชีพชุมชนและตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ซึ่งภายในงานมีสินค้าสดใหม่มากมายมาจำหน่าย ในวันประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประจำทุกเดือน และในงานมีการสาธิตการทำเปลเกลียวจากหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ม.4 ต.พันลาน รวมทั้งจัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา