โดย :
นางนิตยา สุขจิตร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครสวรรค์
2017-07-01-11:29:54
image1

อำเภอเมืองนครสวรรค์   โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครสวรรค์

ได้ดำเนินการจัดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ เปิดโดยนางสาวช่อทิพย์  สาคิรินทร์  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 

และยังได้รับเกียรติจากท่านนางยุพา  ศรีแก้วหล่อ  พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์  มาร่วมงาน

ระหว่างวันที่  30  ถึง  2  กรกฎาคม  2560  ที่ชั้น 1  แฟรี่แลนด์สรรพสินค้า  (ด้านขายสินค้าชุดชั้นในสตรี)

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา