ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-06-22-11:10:40 โดย : อ้อมจิต ลือวัฒนานนท์

ติดตามสัมมาชีพชุมชนบ้านหนองแวงใหญ่ ม.8 ต.ภูปอ

ทีมสนับสนุนและขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอ ติดตามสัมมาชีพชุมชนบ้านหนองแวงใหญ่ ม.8 ต.ภูปอ ในการทำปุ๋ยอินทรีย์

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 043811274
Email : cddkalasin@gmail.com
ที่อยู่ : สำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

เกี่ยวกับเรา

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ภายใน ปี 2564