โดย :
นางปาริฉัตร ประทุมวัน
2017-04-10-09:31:38
image1

กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านป่าสัก  หมู่ที่ 7 ตำบลนายาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ได้จัดทำพรหมเช็ดเท้า ในระดับชุมชนเป็นรายได้เสริม

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดสระบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา