โดย :
นางปาริฉัตร ประทุมวัน
2017-04-04-10:52:51
image1

กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านหนองปลาไหล  หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ได้จัดทำการเลี้ยงใส้เดือน ในระดับชุมชนเป็นรายได้เสริม

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดสระบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา