โดย :
นางปาริฉัตร ประทุมวัน
2017-04-10-09:26:23
image1

กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านมะขามหย่อม  หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนายาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ได้จัดทำพรหมเช็ดเท้า ในระดับชุมชนเป็นรายได้เสริม

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดสระบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา