ข่าวประชาสัมพันธ์

...
ประชุมขอส่งมอบแผนการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Big data กรมการพัฒนาชุมชน 20 ตุลาคม 2565

ประชุมขอส่งมอบแผนการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Big data

...
ประชุมเตรียมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Big data กรมการพัฒนาชุมชน 4 ตุลาคม 2565

4 ตุลาคม 2565 ประชุมเตรียมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Big data
กรมการพัฒนาชุมชน

...
พช. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้าน IT ฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ
Linkage Center 23-24 มิถุนายน 2565

23 มิถุนายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรม
การพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด

...
วันจันทร์ที่ 23 พ.ค.2565 เวลา 10.00น. นายสุธีธ์ มั่งมี ผอ.ศสท. และนางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กง.วิเคราะห์

ได้ร่วมประชุม แนวทางการขับเคลื่อนองค์กร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุมครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2565