โดย :
นายวรวุฒิ สุขสนอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
2020-08-03-10:51:40
image1

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ไตรมาส 3 จำนวน 17 หมู่บ้าน โดยมีปราชญ์ 5 คน และตัวเแทนครัวเรือนสัมมาชีพจำนวน 20 คน รวม 25 คน เข้าร่วมโครงการฯ

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดลพบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา