ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1

สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน กิจกรรมฝึกอาชีพการทำหมูส้ม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสลุด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2562 กิจกรรมฝึกอาชีพการทำหมูส้ม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสลุด โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาชีพ การทำหมูส้ม จำนวน 25 ราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และเรียนรู้ด้านการตลาด การจำหน่าย ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดลพบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา