ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1

การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน หมู่ที่ 6 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

27 กันยายน 2561สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวุ้ง ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน หมู่ที่ 6 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีสมาชิกกลุ่มอาชีพปลูกพืชผักสวนครัว จำนวน 20 ราย ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดลพบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา