ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2018-03-23-16:12:49 โดย : ่jumruan

โครงการสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านขยายผลสัมมาชีพชุมชน) บ้านสำราญ

วันที่ 21 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำสนธิ โดยหัวหน้าศุภวรรณ  ขวัญเขียว พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการสัมมาชีพชุมชน นำกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านสำราญ ม.4 ต.กุดตามเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี จำนวน 20 คน เป็นกลุ่มที่สนใจในการปลูกสะเดาทวาย เข้าเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ สวนคุณลุงประเสริฐ  ตรีจันทร์  อดีตเคยดำรงตำแหน่งเกษตรอำเภอลำสนธิ  ปัจจุบันเป็นปราชญ์ด้านก

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดลพบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา