โดย :
jumruan
2018-01-29-21:58:24
image1

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. นางสาวดาราเนตร บุญนารักษ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย  นายจำเริญ  ฝั้นเต่ย  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำสนธิ จัดโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน(หมู่บ้านใหม่) ณ บ้านโคกสามัคคี  หมู่ที่ 6 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยสมาชิกได้สนใจที่จะสร้างสัมมาชีพด้วยการปลูกกล้วยหอมทองในพื้นที่ของตนเอง

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดลพบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา