โดย :
jumruan
2018-01-29-21:50:58
image1

วันที่ 16 มกราคม  2561 เวลา 08.00 น. นางศุภวรรณ ขวัญเขียว พัฒนาการอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน(หมู่บ้านใหม่)ณ บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยสมาชิกได้สนใจที่จะสร้างสัมมาชีพด้วยการปลูกกล้วยหอมทองในพื้นที่ของตนเอง

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดลพบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา