ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-08-30-17:04:51 โดย : อรอุมา เกื้อกูล

อำเภอราษีไศลติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน

ทีมขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนอำเภอราษีไศล ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนกลุ่มเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่บ้านเชือก ม.1 ต.จิกสังข์ทอง 

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 045611465
Email : cddsisaket@gmail.com
ที่อยู่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองฯ

เกี่ยวกับเรา

สัมมาชีพชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการตามแนวทาง "สัมมาชีพชุมชน" ของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับเศราฐกิจฐานราก ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น