ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพสตรีด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบางงา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพสตรีด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก งบอุดหนุน ณ ศาลาวัดโคกแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลบางงา จำนวน 2 วัน เพื่อสาธิตและลงมือปฏิบัติจริงการทำอาหาร และเรียนรู้การจำหน่ายสินค้าในระบบออนไลน์ (ฝึกปฏิบัติ) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 80 คน เพื่อฝึกอบรมเพิ่มความรู้ การบริหารจัดการกลุ่ม

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดลพบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา