ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1

การขยายผลการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ครัวเรือนสัมมาชีพ ตามโครงการหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 10 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ต่อยอดการดำเนินงานด้านอาชีพเสริมโดยการเลี้ยงจิ้งหรีดขาย เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดลพบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา