รายงานผลการบันทึกข้อมูลสัมมาชีพ - เทคนิคสัมมาชีพ

จังหวัด
เป้าหมาย
ผลการบันทึก
กระบี่
133
กาญจนบุรี
247
กาฬสินธุ์
525
กำแพงเพชร
310
ขอนแก่น
528
จันทบุรี
217
ฉะเชิงเทรา
287
ชลบุรี
163
ชัยนาท
276
ชัยภูมิ
253
ชุมพร
188
ตรัง
266
ตราด
88
ตาก
183
นครนายก
374
นครปฐม
122
นครพนม
243
นครราชสีมา
730
นครศรีธรรมราช
561
นครสวรรค์
356
นนทบุรี
105
นราธิวาส
183
น่าน
402
บึงกาฬ
127
บุรีรัมย์
498
ปทุมธานี
400
ประจวบคีรีขันธ์
139
ปราจีนบุรี
194
ปัตตานี
123
พระนครศรีอยุธยา
326
พะเยา
228
พังงา
290
พัทลุง
217
พิจิตร
268
พิษณุโลก
354
ภูเก็ต
47
มหาสารคาม
369
มุกดาหาร
165
ยะลา
93
ยโสธร
652
ร้อยเอ็ด
498
ระนอง
68
ระยอง
144
ราชบุรี
195
ลพบุรี
240
ลำปาง
262
ลำพูน
565
ศรีสะเกษ
550
สกลนคร
463
สงขลา
323
สตูล
239
สมุทรปราการ
107
สมุทรสงคราม
259
สมุทรสาคร
65
สระบุรี
233
สระแก้ว
204
สิงห์บุรี
313
สุพรรณบุรี
220
สุราษฎร์ธานี
373
สุรินทร์
1308
สุโขทัย
800
หนองคาย
187
หนองบัวลำภู
675
อ่างทอง
129
อำนาจเจริญ
166
อุดรธานี
521
อุตรดิตถ์
149
อุทัยธานี
172
อุบลราชธานี
555
เชียงราย
576
เชียงใหม่
596
เพชรบุรี
205
เพชรบูรณ์
409
เลย
260
แพร่
189
แม่ฮ่องสอน
141

ติดต่อ

กลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน  สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-2141-6150 , 27 โทรสาร โทรสาร 0-2143-8912 ,13 ,19 Email: info@cdd.go.th Website: www.cdd.go.th

(ในความร่วมมือการปรับปรุงข้อมูลระหว่าง กลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน และ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน)