โดย :
นายอธิวัจน์ ชุบไธสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ สพอ.พิบูลมังสาหาร
2018-06-12-10:15:31
image1

วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิบูลมังสาหาร ส่งมอบวัสดุสาธิตส่งเสริมอาชีพในโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน หมู่บ้านเป้าหมายอำเภอพิบูลมังสาหาร ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา