โดย :
นายอธิวัจน์ ชุบไธสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ สพอ.พิบูลมังสาหาร
2018-06-12-10:16:33
image1

วันที่ 10  พฤษภาคม 2561 นางทรัพย์สิน โพธิ์ขาว พัฒนาการอำเภอพิบูลมังสาหาร  มอบหมายให้ นายอธิวัจน์ ชุบไธสง  พัฒนากรประจำตำบลโนนกาหลง  ติดตามหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน  "กิจกรรมทำปลาส้ม" ณ  โนนกาหลง   ม.1   ตำบลโนนกาหลง  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา