โดย :
นายธนพร หอมสิน
2018-05-04-10:29:27
image1

วันที่ 3  พฤษภาคม 2561 นางมณีวรรณ  ศรีประภาพงศ์  พัฒนาการอำเภอวารินชำราบ มอบหมายให้ นางฐิตินุช  นามกุล  พัฒนากรประจำตำบลคูเมือง  ติดตามหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน  "กิจกรรมทำปลาส้ม" ณ  บ้านท่าหลวง  ม 6  ตำบลคูเมือง  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา