ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1

ติดตามครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนบ้านไร่พัฒนา

วันที่ 10  พฤษภาคม 2561 นางทรัพย์สิน โพธิ์ขาว พัฒนาการอำเภอพิบูลมังสาหาร  มอบหมายให้ นายแมนศักดิ์ พิมพ์ทรัพย์ พัฒนากรประจำตำบลไร่ใต้  ติดตามหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน  "กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก" ณ บ้านไร่พัฒนา    ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา