ค้นหาปราชญ์ชุมชน

มีการค้นพบข้อมูลปราชญ์ชุมชนจำนวน 24,206 รายการ

CUSTIMG=

นายประยงค์ จันทร์เพ็ญ

 • รหัส: 5348
 • ค้นหา: 252 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 774 ครั้ง

ที่อยู่ 41 หมู 2 ตำบล : บ้านปราโมทย์ อำเภอ : บางคนที จังหวัด: สมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : -
การศึกษา : อื่นๆ ประเภทความชำนาญ : การแปรรูป(OTOP/SME)
ความชำนาญ : ช่างไม้


CUSTIMG=

นางรุ่งกานดา สุขเกษม

 • รหัส: 5150
 • ค้นหา: 238 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 730 ครั้ง

ที่อยู่ 61 หมู 7 ตำบล : จอมปลวก อำเภอ : บางคนที จังหวัด: สมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : -
การศึกษา : อื่นๆ ประเภทความชำนาญ : ภาคการเกษตร
ความชำนาญ : แปรรูปกล้วย/มัน


CUSTIMG=

นายสมชาย มาลีเมาะ

 • รหัส: 5274
 • ค้นหา: 235 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 529 ครั้ง

ที่อยู่ 7 หมู 6 ตำบล : บางพรม อำเภอ : บางคนที จังหวัด: สมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : -
การศึกษา : อื่นๆ ประเภทความชำนาญ : การแปรรูป(OTOP/SME)
ความชำนาญ : ผลิตภัณฑ์จากกะลา


CUSTIMG=

นางยุพิน สายแจ้ง

 • รหัส: 5164
 • ค้นหา: 223 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 571 ครั้ง

ที่อยู่ 37/1 หมู 4 ตำบล : ดอนมะโนรา อำเภอ : บางคนที จังหวัด: สมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : -
การศึกษา : อื่นๆ ประเภทความชำนาญ : ภาคการเกษตร
ความชำนาญ : ปลูกมะพร้าว


CUSTIMG=

นางจำเนียร ยอดระบำ

 • รหัส: 46339
 • ค้นหา: 219 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 640 ครั้ง

ที่อยู่ 138/4 หมู 5 ตำบล : สามตำบล อำเภอ : จุฬาภรณ์ จังหวัด: นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ : -
การศึกษา : อื่นๆ ประเภทความชำนาญ : อื่นๆ
ความชำนาญ : เลี้ยงไก่ไข่


CUSTIMG=

นางสาววิไลวรรณ จันทขันธ์

 • รหัส: 5166
 • ค้นหา: 219 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 651 ครั้ง

ที่อยู่ 94/3 หมู 5 ตำบล : ดอนมะโนรา อำเภอ : บางคนที จังหวัด: สมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : -
การศึกษา : อื่นๆ ประเภทความชำนาญ : การแปรรูป(OTOP/SME)
ความชำนาญ : ขนมตะโก้เผือก


CUSTIMG=

นายเอกชัย เทียนไชย

 • รหัส: 5350
 • ค้นหา: 216 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 571 ครั้ง

ที่อยู่ 47 หมู 3 ตำบล : บ้านปราโมทย์ อำเภอ : บางคนที จังหวัด: สมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : -
การศึกษา : อื่นๆ ประเภทความชำนาญ : ภาคการเกษตร
ความชำนาญ : ปลูกทุเรียน


CUSTIMG=

นางสาววิไลวรรณ จันทขันธ์

 • รหัส: 43615
 • ค้นหา: 214 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 617 ครั้ง

ที่อยู่ 94/3 หมู 5 ตำบล : ดอนมะโนรา อำเภอ : บางคนที จังหวัด: สมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : -
การศึกษา : อื่นๆ ประเภทความชำนาญ : อื่นๆ
ความชำนาญ : ขนมไทย


CUSTIMG=

นายสุชิน เลขาวิจิตร์

 • รหัส: 5306
 • ค้นหา: 212 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 807 ครั้ง

ที่อยู่ 9 หมู 4 ตำบล : บางยี่รงค์ อำเภอ : บางคนที จังหวัด: สมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : -
การศึกษา : อื่นๆ ประเภทความชำนาญ : ภาคการเกษตร
ความชำนาญ : ไร่นาสวนผสม


CUSTIMG=

นางสาวสุนันทา ทรงลักษณ์

 • รหัส: 43333
 • ค้นหา: 202 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 527 ครั้ง

ที่อยู่ 46/1 หมู 1 ตำบล : จอมปลวก อำเภอ : บางคนที จังหวัด: สมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : -
การศึกษา : อื่นๆ ประเภทความชำนาญ : อื่นๆ
ความชำนาญ : กระทงใบตอง