ค้นหาปราชญ์ชุมชน

มีการค้นพบข้อมูลปราชญ์ชุมชนจำนวน 24,206 รายการ

CUSTIMG=58d1014402de06.91274595.jpg

นายสมชาย วิชัยรุ่งเรือง

 • รหัส: 21523
 • ค้นหา: 77 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 502 ครั้ง

ที่อยู่ 112 หมู 5 ตำบล : นาบินหลา อำเภอ : เมืองตรัง จังหวัด: ตรัง
โทรศัพท์ : 081-0906641
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเภทความชำนาญ : ภาคการเกษตร
ความชำนาญ : ปลูกปาล์มน้ำมัน


CUSTIMG=

นายบุญส่ง ฤทธิศิริกุล

 • รหัส: 51497
 • ค้นหา: 56 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 201 ครั้ง

ที่อยู่ 34/14 หมู 3 ตำบล : บางนายสี อำเภอ : ตะกั่วป่า จังหวัด: พังงา
โทรศัพท์ : -
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเภทความชำนาญ : ภาคการเกษตร
ความชำนาญ : การทำปุ๋ยหมัก


CUSTIMG=

นายสมคิด โทนวิชัย

 • รหัส: 17247
 • ค้นหา: 54 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 190 ครั้ง

ที่อยู่ 35/1 หมู 1 ตำบล : ท้ายดง อำเภอ : วังโป่ง จังหวัด: เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ : 061-6128757
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเภทความชำนาญ : ภาคการเกษตร
ความชำนาญ : ทำนาปลูกข้าว


CUSTIMG=58d3aa077454b9.17568921.jpg

นายสวัสดิ์ ขุนนุ้ย

 • รหัส: 42612
 • ค้นหา: 54 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 210 ครั้ง

ที่อยู่ 17 หมู 7 ตำบล : น้ำผุด อำเภอ : เมืองตรัง จังหวัด: ตรัง
โทรศัพท์ : 0824204691
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเภทความชำนาญ : อื่นๆ
ความชำนาญ : การบริหารจัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง


CUSTIMG=

นายสมชาย วิชัยดิษฐ์

 • รหัส: 14232
 • ค้นหา: 50 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 160 ครั้ง

ที่อยู่ 233 หมู 3 ตำบล : เขาขาว อำเภอ : ทุ่งสง จังหวัด: นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ : -
การศึกษา : อื่นๆ ประเภทความชำนาญ : ภาคการเกษตร
ความชำนาญ : ปลูกผัก


CUSTIMG=

นายบุญรัตน์ ชูศรีสุข

 • รหัส: 42696
 • ค้นหา: 47 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 157 ครั้ง

ที่อยู่ 47/2 หมู 11 ตำบล : กรุงชิง อำเภอ : นบพิตำ จังหวัด: นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ : -
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6 ประเภทความชำนาญ : อื่นๆ
ความชำนาญ : ทำปุ๋ยหมัก


CUSTIMG=

นายสงคราม สินสเวศ

 • รหัส: 41987
 • ค้นหา: 46 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 183 ครั้ง

ที่อยู่ 44 หมู 1 ตำบล : บางสน อำเภอ : ปะทิว จังหวัด: ชุมพร
โทรศัพท์ : 0847448402
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความชำนาญ : ภาคการเกษตร
ความชำนาญ : นายหนังตลุง


CUSTIMG=58d352ecca46d3.66673209.jpg

นางเรวดี เยาว์ดำ

 • รหัส: 42170
 • ค้นหา: 46 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 128 ครั้ง

ที่อยู่ 8/4 หมู 2 ตำบล : น้ำผุด อำเภอ : เมืองตรัง จังหวัด: ตรัง
โทรศัพท์ : 089-2838570
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6 ประเภทความชำนาญ : การแปรรูป(OTOP/SME)
ความชำนาญ : เครื่องแกงตำมือ


CUSTIMG=

นายสุริยา ชูศรีสุข

 • รหัส: 52819
 • ค้นหา: 45 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 154 ครั้ง

ที่อยู่ 65 หมู 8 ตำบล : บ้านส้อง อำเภอ : เวียงสระ จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 0849639388
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6 ประเภทความชำนาญ : ภาคการเกษตร
ความชำนาญ : ปุ๋ยหมัก


CUSTIMG=

นายวิชัย ตุ้มศรียา

 • รหัส: 7765
 • ค้นหา: 45 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 161 ครั้ง

ที่อยู่ 220 หมู 3 ตำบล : บ้านดอน อำเภอ : อู่ทอง จังหวัด: สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : -
การศึกษา : อื่นๆ ประเภทความชำนาญ : ภาคการเกษตร
ความชำนาญ : ช่างเฟอร์นิเจอร์