ค้นหาปราชญ์ชุมชน

มีการค้นพบข้อมูลปราชญ์ชุมชนจำนวน 24,206 รายการ

CUSTIMG=58d1014402de06.91274595.jpg

นายสมชาย วิชัยรุ่งเรือง

 • รหัส: 21523
 • ค้นหา: 104 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 552 ครั้ง

ที่อยู่ 112 หมู 5 ตำบล : นาบินหลา อำเภอ : เมืองตรัง จังหวัด: ตรัง
โทรศัพท์ : 081-0906641
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเภทความชำนาญ : ภาคการเกษตร
ความชำนาญ : ปลูกปาล์มน้ำมัน


CUSTIMG=58d3aa077454b9.17568921.jpg

นายสวัสดิ์ ขุนนุ้ย

 • รหัส: 42612
 • ค้นหา: 80 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 296 ครั้ง

ที่อยู่ 17 หมู 7 ตำบล : น้ำผุด อำเภอ : เมืองตรัง จังหวัด: ตรัง
โทรศัพท์ : 0824204691
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเภทความชำนาญ : อื่นๆ
ความชำนาญ : การบริหารจัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง


CUSTIMG=58d352ecca46d3.66673209.jpg

นางเรวดี เยาว์ดำ

 • รหัส: 42170
 • ค้นหา: 72 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 178 ครั้ง

ที่อยู่ 8/4 หมู 2 ตำบล : น้ำผุด อำเภอ : เมืองตรัง จังหวัด: ตรัง
โทรศัพท์ : 089-2838570
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6 ประเภทความชำนาญ : การแปรรูป(OTOP/SME)
ความชำนาญ : เครื่องแกงตำมือ


CUSTIMG=58d0a793045979.86303759.jpg

นางขวัญเรือน ดำคงเพชร

 • รหัส: 21288
 • ค้นหา: 64 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 142 ครั้ง

ที่อยู่ 42/4 หมู 3 ตำบล : นาบินหลา อำเภอ : เมืองตรัง จังหวัด: ตรัง
โทรศัพท์ : 081-9796059
การศึกษา : อื่นๆ ประเภทความชำนาญ : ภาคการเกษตร
ความชำนาญ : สวนยางพารา


CUSTIMG=58d525dd3a8406.37153680.jpg

นางพิธุกานต์ มาตรน้อย

 • รหัส: 43821
 • ค้นหา: 63 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 144 ครั้ง

ที่อยู่ 81 หมู 4 ตำบล : นาบินหลา อำเภอ : เมืองตรัง จังหวัด: ตรัง
โทรศัพท์ : 0874177156
การศึกษา : ปวส. ประเภทความชำนาญ : ภาคการเกษตร
ความชำนาญ : สวนยางพารา


CUSTIMG=58d397a683b248.88168741.jpg

นางโกศล นิ่มนวล

 • รหัส: 42547
 • ค้นหา: 61 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 133 ครั้ง

ที่อยู่ 17 หมู 6 ตำบล : น้ำผุด อำเภอ : เมืองตรัง จังหวัด: ตรัง
โทรศัพท์ : 087266649
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6 ประเภทความชำนาญ : การแปรรูป(OTOP/SME)
ความชำนาญ : ไม้กวาดดอกหญ้า


CUSTIMG=58d5533f041f56.44356439.png

นายพรชัย ศรีสุข

 • รหัส: 44093
 • ค้นหา: 61 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 81 ครั้ง

ที่อยู่ 25/8 หมู 2 ตำบล : บ้านโพธิ์ อำเภอ : เมืองตรัง จังหวัด: ตรัง
โทรศัพท์ : 0816063729
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเภทความชำนาญ : ภาคการเกษตร
ความชำนาญ : การเลี้ยงหมู


CUSTIMG=58d542dfcbfc49.78053386.jpg

นายนิวรณ์ คงผล

 • รหัส: 44010
 • ค้นหา: 60 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 85 ครั้ง

ที่อยู่ 18/1 หมู 7 ตำบล : หนองตรุด อำเภอ : เมืองตรัง จังหวัด: ตรัง
โทรศัพท์ : 0840656856
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความชำนาญ : ภาคการเกษตร
ความชำนาญ : สวนยางพารา


CUSTIMG=58d5452f4fa135.11485696.jpg

นายนิมิตร ส่งเสริม

 • รหัส: 44023
 • ค้นหา: 60 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 75 ครั้ง

ที่อยู่ 157/3 หมู 7 ตำบล : หนองตรุด อำเภอ : เมืองตรัง จังหวัด: ตรัง
โทรศัพท์ : 0840511711
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเภทความชำนาญ : ภาคการเกษตร
ความชำนาญ : สวนยางพารา


CUSTIMG=58d09e76a46273.87194900.jpg

นายประสิทธิ์ บัวเรือง

 • รหัส: 21114
 • ค้นหา: 59 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 144 ครั้ง

ที่อยู่ 49/3 หมู 2 ตำบล : นาบินหลา อำเภอ : เมืองตรัง จังหวัด: ตรัง
โทรศัพท์ : 089-5897208
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความชำนาญ : ภาคการเกษตร
ความชำนาญ : สวนยางพารา