กลับไปหน้าค้นหา

นายดิเรก คู่มณี

  • Facebook ID: -
  • Line ID: -
  • Email: -

ที่อยู่ 70 หมู 5 ตำบล : สามตำบล อำเภอ : จุฬาภรณ์ จังหวัด: นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ : -
การศึกษา : อื่นๆ
ประวัติ : -
ความสำเร็จ : -
ความชำนาญ : เลี้ยงไก่ไข่


ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

  • -

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -