โดย :
ดวงใจ สมแก้ว/นว.พช.ชำนาญการ
2018-02-07-16:05:15
image1

29 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยนางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ นำทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสัมมาชีพเพาะเห็ด ม.14 ต.สุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา