ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-10-11-10:16:41 โดย : นายมะนาวี เจะเตะ

กิจกรรมการทำขนมทองพับทองม้วน หมู่ที่ ๓ ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

บ้านบาตง  หมู่ที่ ๓ ตำบลบาตง  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการจัดกิจกรรมต่อยอดการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน การทำขนมทองพับทองม้วน ซึ่งกลุ่มให้ความสนใจ ดำเนินการจัดทำทั้งเพื่อรับประทานในครัวเรือนและจำหน่ายในชุมชน

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดนราธิวาส
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 073-642647,073-642648
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา