ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2018-02-07-16:11:59 โดย : ดวงใจ สมแก้ว/นว.พช.ชำนาญการ

พช.เมืองเชียงใหม่ติดตามกลุ่มสัมมาชีพทำน้ำพริก

3 กุมภาพันธ์ 2561 . สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยนางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบนางดวงใจสมแก้ว และนางพรชลี มีบุญ นว.พช.ชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มน้ำพริกบ้านตุนกุก ม.7 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 053-112647-8
Email : cdcmit@gmail.com
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ 50300

เกี่ยวกับเรา

https://www.facebook.com/cdcmit.chiangmai