ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-06-28-16:30:11 โดย : นางสมคิด ศรีลาบุตร

ไม้กวาดสัมมาชีพ

ไม้กวาดสัมมาชีพ ใช้ประโยชน์มากมาย ใช้ทำความสะอาดบ้านเรือน  ณ บ้านชะแงะ หมูที่ 12 ต.โพนเมืองน้อย

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา