ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-03-24-21:40:05 โดย : นายธีรฉัตร เทียมทอง

@อ.เฝ้าไร่....โครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ติดตามการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน โครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านกุดแคน ม.3 ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โดยมีทีมวิทยากรสัมมาชีพ และจนท.พช ให้การต้อนรับ

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดหนองคาย
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ 0 4242 3924 โทรสาร 0 4241 1182
Email : -
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

เกี่ยวกับเรา

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง  เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”