ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-09-11-09:07:04 โดย : Cr. สพอ.ท่ายาง (ธีรยา เจริญสุข)

กล้วยฉาบบ้านหุบเฉลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ายาง ลงพื้นที่หมู่ 8 บ้านหุบเฉลา ตำบลเขากระปุก ติดตามอาชีพของสัมมาชีพชุมชน ซึ่งหมู่นี้รวมกลุ่มกันทำกล้วยฉาบจำหน่าย เนื่องจากเห็นวัตถุดิบในพื้นที่มีเยอะและ  สามารถเพิ่มมูลค่าได้ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการส่งเสริมอาชีพเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 032425570
Email : teeraya_ch@hotmail.com
ที่อยู่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

เกี่ยวกับเรา