ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-08-20-09:26:46 โดย : นายชาลี ชูชี

การจำหน่ายสินค้าสัมมาชีพชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราสาท ได้มอบหมายให้กลุ่มสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่อำเภอปราสาท ร่วมจำหน่ายสินค้าสัมมาชีพชุมชน ในตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ณ ตลาดนัดบริเวณหนองปะอาว หมู่ที่ 1 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในทุกวันพฤหัสบดี 

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดสุรินทร์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 044 518810
Email : cdsurinit@gmail.com
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถนนหลักเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุินทร์  เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค  สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด กำหนด กำกับดูแล ให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย