ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-06-30-14:26:40 โดย : KM83

สัมมาชีพ วิถีอันดามัน คลุ้มมหัศจรรย์

ต้นคลุ้ม เป็นพืชที่มีอยู่ทั่วไปในจังหวัดสตูล เป็นพืชล้มลุกมีรากเหง้า ขึ้นอยู่ริมน้ำหรือในพื้นที่ที่มีความชื้น >>คลุ้มมหัศจรรย์

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดสตูล
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 074-711095
Email : cddsatun@cdd.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

เกี่ยวกับเรา