ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-06-21-13:33:53 โดย : นางจินตนา แนมใส

การวางอวนปลา

          เป็นอาชีพดั้งเดิมของชุมชนที่ทำกันมานานแล้ว ซึ่งได้รับการถ่ายทอดกันมาแต่ยึดเป็นอาชีพเสริม เนื่องจากในภาวะปัจจุบัน สัตว์น้ำเริ่มหายากมากขึ้น จำเป็นต้องหันไปประกอบอาชีพรับจ้างแทน
 

อุปกรณ์

          1. อวนจับปลาขนาดใหญ่ ใช้อวนขนาดตา 4 นิ้ว ขนาดของผืนอวนกว้างและ

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดภูเก็ต
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา