ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-03-23-17:20:43 โดย : ยสินทร สุทธิกุล

พัทลุง "คิกออฟ" สัมมาชีพชุมชน

วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานมอบนโยบายการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (ยุทธศาสตร์ที่ 1) ณ ห้องประชุมโรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด จำนวน 217 คน พัฒนาการอำเภอ ทั้ง 11 อำเภอ จัดประชุมโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดพัทลุง
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 0 7461 3269
Email : cddphatthalung.it@gmail.com
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ถนนราเมศวร์ 93000

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน