ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-07-05-11:40:03 โดย : ประจักษ์จิตร สายนะที

พัฒนาชุมชนจังหวัดน่านจัดประกวดครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมประกวดครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง ประจำปี 2560 อ.ปัว ครัวเรือน นางสาวมณฑา จิตอารี @ บ้านป่าเหียง ม.7  ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดน่าน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 054-716428
Email : Cddnan2559@hotmail.com
ที่อยู่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

เกี่ยวกับเรา