ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-07-27-23:09:00 โดย : นางสาวสุนทรี บุญพรวงศ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนตำบลแม่หละ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. นางสาวกนกวรรณ กรศรี นว.พช.ปฏิบัติการ ร่วมกับตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลแม่หละ ติดตามการคืบหน้าการดำเนินงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพ ของตำบลแม่หละ

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดตาก
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา