ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-07-21-16:41:49 โดย : นางสาววันทนา สัตย์สูง

สัมมาชีพชุมชนอำเภอวัดสิงห์ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่

นางสาวปรีดา ก๊วยตระกูล พัฒนาการอำเภอวัดสิงห์ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดดงไร หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท มีกิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่จากหน่วยงานราชการอำเภอวัดสิงห์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนบายศรีผ้าบ้านดอนตูมและกลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านหนองจิก โดยมีนายทวีพงศ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอวัดสิงห์ เป็นประธาน

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดชัยนาท
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา