ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-05-30-16:26:07 โดย : ลีลา ศิริบุตร

@กำแพงเพชร เมืองชากังราว .. คณะทำงานกลั่นกรองคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างอำ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวพนิดา พานทองดี พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้คณะทำงานกลั่นกรองคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง และทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ติดตามสนับสนุนและพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างพร้อมให้คำแนะนำการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุม

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 055705032
Email :
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

เกี่ยวกับเรา