ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-08-10-16:47:30 โดย : วิภาวี วิษณุวงศ์

เมืองกาญจน์เคลื่อนงานต่อเนื่องประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ

31กรกฎาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี  จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิทยากรผู้นำสัมมาชีพจังหวัดกาญจนบุรี  ณ ห้องประชุมศาลากลางฯ ชั้น 3 เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนสัมมาชีพของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  มอบหมายให้ว่าที่พันตรีสุเนตร ทองดี พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการปร

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา