News บทความที่น่าสนใจ           เพิ่มบทความ
 
 
 
  พช.แม่ฮ่องสอน เดินเครื่องต่อเนื่อง ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน “โคก หนอง นา พช.” อำเภอสบเมย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน
Update : วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 
ผู้อ่าน 123 คน

นายผะอบ บ...
ดูรายละเอียด......

 
  ตัวอย่างแบบขุดปรับรูปแบบแปลงพื้นที่ต้นแบบจังหวัดสุรินทร์
Update : 3 พฤษภาคม 2564
ผู้อ่าน 193 คน

ดูรายละเอียด......

 
  โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ทางรอดของคนไทย
Update : 26 เมษายน 2564
ผู้อ่าน 199 คน

นายกรองศั...
ดูรายละเอียด......

 
  อธิบดี พช. นำทีม เยือนถิ่นแม่กลอง ลุยพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”
Update : 23 เมษายน 2564
ผู้อ่าน 129 คน

วันที่ 23 เ...
ดูรายละเอียด......

 
  เปิดใจสองนักธุรกิจสามีภรรยา “บัญชา ราษีมิน – กาญจนี ละศรีจันทร์” นักจิตอาสาโคก หนอง นา
Update : 22 เมษายน 2564
ผู้อ่าน 155 คน

ผมเชื...
ดูรายละเอียด......

 
  “ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ พช. กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจครัวเรือน โคก หนอง นา”
Update : 20 เมษายน 2564
ผู้อ่าน 125 คน

วันที่ 20 เ...
ดูรายละเอียด......

 
  พช.จันทบุรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับพื้นที่ “โคก หนอง นา พช.” โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564
Update : 20 เมษายน 2564
ผู้อ่าน 141 คน

วันที่ 20 เ...
ดูรายละเอียด......

 
  พ่อเมืองอุบลฯชื่นชม “โคก หนอง นา” อ.ตาลสุมคืบหน้า 90 %
Update : 11 ธันวาคม 2563
ผู้อ่าน 147 คน

ผู้ว่า...
ดูรายละเอียด......

[ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ]