News บทความที่น่าสนใจ           เพิ่มบทความ
 
 
 
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบแปลง “โคก หนอง นา พช ” CLM 10 ไร่
Update : 26 มิถุนายน 2564
ผู้อ่าน 173 คน

...
ดูรายละเอียด......

 
  ตามติด อุทิศเพื่อประชาชน! พช.อุบลฯ จับมือ นพค.51 ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้าติดตาม “โคก หนอง นา พช.” แปลง CLM อ.นาตา
Update : วันที่ 1 มิถุนายน 2564
ผู้อ่าน 232 คน

นายสฤษดิ์...
ดูรายละเอียด......

 
  พช.จัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี ศูนย์เรียนรู้ปลูกมั่ว ทัวร์เกษตร โคก หนอง นา พช. จังหวัดบึงกาฬ
Update : 31 พฤษภาคม 2564
ผู้อ่าน 176 คน

นายสนิท  ...
ดูรายละเอียด......

 
  ก้าวสู่ความพอเพียง พช.อุบลฯ หนุน ผลผลิตจาก “โคก หนอง นา พช.” สู่ตลาดหอมแผ่นดิน อ.สว่างวีะวงศ์ มุ่งสร้างแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่และพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
Update : วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ผู้อ่าน 190 คน

วันที่ 31 พ...
ดูรายละเอียด......

 
  "พช.พัทลุง โชว์ความสำเร็จขับเคลื่อนการพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ครบ 100% ในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์
Update : 19 พฤษภาคม 2564
ผู้อ่าน 171 คน

     นา...
ดูรายละเอียด......

 
  คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
Update : 14 พค. 2564
ผู้อ่าน 311 คน

คู่มือการ...
ดูรายละเอียด......

 
  พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช."
Update : 8 พฤษภาคม 2564 
ผู้อ่าน 172 คน

นางกัลยดา...
ดูรายละเอียด......

 
  ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ตันแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่"โคก หนอง นา โมเดล" สพอ.นาโยง จ.ตรัง
Update : 7 พฤษภาคม 2564
ผู้อ่าน 190 คน

>>ดูรายละเอียด......

[ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ]