News บทความที่น่าสนใจ           เพิ่มบทความ
 
 
 
  (เรือ)พช.หนองเรือ : ดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้) ตำบลกุดกว้าง
Update : 4 พฤษภาคม 2564
ผู้อ่าน 195 คน
ว่าที่ร้อย...
ดูรายละเอียด......
 
  จ.อุบลราชธานี เกาะติดพื้นที่ สนับสนุนโครงการ “โคก หนอง นา พช.” อ.เหล่าเสือโก้ก พร้อมเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อสร้างทางรอดจากภัยโควิด-19 แก่พี่น้องประชาชน
Update : 7 พฤษภาคม 2564
ผู้อ่าน 195 คน

ดูรายละเอียด......

 
  ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”กรมการพัฒนาชุมชน รายงานเมื่อ 30 เม.ย.2564
Update : 7 พค. 2564
ผู้อ่าน 193 คน

ผลการดำเน...
ดูรายละเอียด......

 
  พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เดินหน้าลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ ”โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด
Update : 7 พฤษภาคม 2564
ผู้อ่าน 200 คน
นายชยันต์ ...
ดูรายละเอียด......
 
  พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ ”โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด"
Update : 3 พฤษภาคม 2564
ผู้อ่าน 194 คน

นายชยันต์...
ดูรายละเอียด......

 
  อุบลราชธานี เดินเครื่องต่อเนื่อง ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน “โคก หนอง นา พช.” อำเภอบุณฑริก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน
Update : 4 พฤษภาคม 2564
ผู้อ่าน 192 คน

นายสฤษดิ์...
ดูรายละเอียด......

 
  เดินหน้าไม่มีหยุด เพื่อพี่น้องประชาชน จ.อุบลราชธานี ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน “โคก หนอง นา พช.” อำเภอเดชอุดม มุ่งสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริ นำไปสู่การพึ่งตนเอง สู้วิกฤติโควิด-19
Update : 4 พฤษภาคม 2564
ผู้อ่าน 186 คน

วันอังคาร...
ดูรายละเอียด......

 
  พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
Update : 5 พฤษภาคม 2564
ผู้อ่าน 214 คน

นายจรัญ อ...
ดูรายละเอียด......

[ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ]