ห้องประชุมออนไลน์ (Sessioncall)


-กรุณาเลือกเมนู-

ตรวจสอบสถานะห้อง

เช็คสถานะห้องว่าง และวัน/เวลา การใช้ห้องประชุม

ขั้นตอนการใช้ห้อง

ขั้นตอน วิธีการใช้ห้องประชุม

การขอใช้ห้องประชุม

แบบฟอร์มคำขอใช้ห้องประชุม (Online/OA)

คู่มือการใช้งาน

จังหวัด สำนัก ศูนย์ กอง สามารถศีกษาวิธีการใช้งานจากคู่มือ

ดาวน์โหลดโปรแกรม

โปรแกรม Sessioncall สำหรับ PC และ Mobile

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ติดต่อ/สอบถาม/ แนะนำบริการ